Minimalistic text, un widget elegante e imprescindible